Evalueringsmetode

Evalueringsmetode

TC Taastrups evaluering er såvel intern som ekstern. 

Internt består evaluering en af en Online kalender, hvor lederen noterer aktiviteter, samtaler, samtalers indhold, antal gæster, hvilke gæster (værestedet eller på gadeplan) samt særlige forhold, som medarbejderne skal være opmærksomme på. Leder og frivillige har en løbende dialog med gæsterne, hvor der bliver spurgt ind til, hvad der er svært, hvad der går godt, hvad han/hun har brug for, hvordan TC Taastrup kan hjælpe osv. Som dokumentation beder medarbejderne gæsterne om at skrive ned, hvilken betydning TC Taastrup har for dem. Nogle gange skriver medarbejderne for gæsterne.

Hver uge inden åbning af værestedet, mødes frivilliggruppen en halv time før og informerer hinanden om, hvordan gæsterne har det, hvad der sker på gaden, og snakker om, hvad der kan gøres bedre. 

Der afholdes frivilligmøder hver tredje måned, hvor visioner og udfordringer deles og arbejdet planlægges. 

En gang om året interviewer ekstern evaluator TC Taastrups leder og samler relevante notater fra kalenderen, frivilligmøderne og gæsternes citater i en evalueringsrapport. Ekstern evaluator er Dorthe Suell – Master i Social Integration, indehaver af SUELL Team.

© TC Taastrup 2017