Hvem kommer i TC Taastrup?

TC Taastrups målgruppe er Københavns Vestegns allermest socialt udstødte, der er misbrugere og/eller psykiske syge samt kan være hjemløse. De fleste har en flerårigt misbrug bag sig, har helbredsmæssige udfordringer, svagt eller intet netværk og er uden beskæftigelse.

I starten af 2016 havde TC Taastrup kontakt til 45 personer.

Dette tal er steget til 80 personer i løbet af 2016 via det opsøgende gadearbejde eller i værestedet.

TC Taastrup er således i kontakt med et stigende antal mennesker, og det forventes at kontakten øges til mindst 90 mennesker i 2017.

Aldersgruppen er mellem 20 og 65 år.

Kønsfordelingen er 80 % mænd og 20 % kvinder.

TC Taastrup har i et vist omfang kontakt til målgruppens familier, og forsøger at inddrage dem.

© TC Taastrup 2017